Lloyds Awarded Food Hygiene Rating 5

Following our latest inspection we have been awarded a Food Hygiene Rating of 5! Thanks to all the hard work from everyone at Lloyds.

Yn dilyn ein harolygiad diweddaraf rydyn ni wedi ennill Sgorio Hylendid Bwyd o 5! Diolch i’r holl waith caled gan bawb yn Lloyds.

rating5